WELKOM

Welkom bij de Vereniging (Oud) Pontonniers en Torpedisten (VOPET). 

De VOPET is in 1998 ontstaan uit de in 1947 opgerichte vereniging "Korps Pontonniers en Torpedisten" en de in 1983 opgerichte "Pontonnierverenigng".

De VOPET is een vereniging met ca. 300 leden en donateurs. De vereniging is lid van het Veteranen Platform en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt een algemene ledendenvergadering met aansluitend een reünie gehouden.

De VOPET is er voor alle militairen die direct of indirect betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de aan de Pontonniers en Torpedisten opgedragen taken. Hierbij horen ook de bemanningsleden van de patrouilleboten van de Marechaussee en zij die bij de Aan- en Afvoertroepen (AAT) de sleepboten en schepen van dit transportonderdeel hebben bemand.

Tijdens bijeenkomsten en reünies zijn de leden en donateurs ruimschoots in de gelegenheid om bij te praten met oude maten en worden boeiende mensen ontmoet met een frisse kijk op het huidige Regiment Genietroepen.

Het doel van de vereniging is:

  • het bevorderen en onderhouden van de zeer goede contacten met het Regiment Genietroepen;
  • het jaarlijks organiseren van een herdenking op zaterdag omstreeks 10 mei te Dordrecht;
  • het jaarlijks organiseren van een algemene ledenvergadering met aansluitend een reünie
  • het bevorderen van de onderlingen contacten door het uitgeven van het verenigingsblad "De Pontonnier" en
  • het organiseren van speciale gebeurtenissen op verzoek van leden.

De jaarcontributie bedraagt € 20,=

Tijdens de herdenking te Dordrecht en op de reünie zijn de partners zonder extra kosten welkom, behoudens de lunch na de herdenking te Dordrecht.