Verslag-vopet-reünie-2017

Verslag VOPET reünie 2017

De ledenvergadering en reünie heeft op 27 september op de Lunettenkazerne plaatsgevonden.

Het bestuur heeft dit jaar 45 VOPET-leden en 27 introducés mogen begroeten. Een zestal leden heeft vanwege de zware plaatselijke mist en afstand de reis niet aanvaard. Het eerste uur is meteen dankbaar gebruikt om met een bakje koffie even bij te praten en de vriendschapsbanden weer aan te halen.

De vereniging is vereerd met de aanwezigheid van de commandant van 105Gncie wb de majoor
Koen van Dinter, en later de Regimentscommandant (RC) kolonel Burg Valk en de Regimentsadjudant (RA) Pim van Gurp met marketentster Mw. Han Kok.

 

Na een korte toespraak waarin ieder wordt verwelkomd gaan de leden naar de Prins Hendrikzaal voor de ledenvergadering. (Notulen van de ledenvergadering zijn separaat opgemaakt). De dames van de leden zijn tijdens de ledenvergadering in de gelegenheid geweest om een leuk prijsje binnen te halen bij een paar spelletjes bingo. De bingo wordt al een aantal jaren op voortreffelijke wijze verzorgd door mevrouw Elly van Loon. Zij draagt zorg dat vrijwel iedere dame met een aardigheidje kan vertrekken.

De onze vaste vertegenwoordiger van het Veteranen Instituut heeft zich wegens zijn leeftijd afgemeld.

Het is ook daar een probleem om bestuursleden voor het werk van het Veteranen Instituut te interesseren.

 

Wij mochten dit jaar dank zij het constructieve overleg met de 105Gncie wb de dit jaar geslaagde Pontonniers voor de maaltijd en het middagprogramma ontvangen. Dit geeft een goed gevoel om een groep jonge militairen tussen de 'ouwe stompen' te laten beleven hoe hun contacten na de diensttijd er uit kunnen zien. Uit de groep is de Erewacht voor de herdenking verzorgd. Zij hebben toegezegd dat zij de Erewacht voor de komende herdenking te Dordrecht met hun aanwezigheid eveneens zullen ondersteunen.

 

De ledenvergadering is strak verlopen en op tijd afgesloten. De Regimentadjudant (RA) met marketentster waren inmiddels aanwezig. In de korte openingstoespraak van de voorzitter ontvangt Cees Franke de hem in de ledenvergadering toegekende Oorkonde behorende bij de aanstelling tot Lid van Verdienste. Cees bedankt het bestuur voor het vertrouwen en de prettige samenwerking.

Zijn vrouw Dilly mocht een boeket met kus ontvangen.

Uit het getoonde warme gevoel bij ieder blijkt dat we verheugd zijn om Jan en zijn vrouw Barbara Terra deze dag voor een korte tijd in ons midden te mogen hebben. Barbara en Elly ontvangen als dank voor hun betrokkenheid een boeket. Op het moment dat ieder zijn drankje had bemachtigd voegde de Regimentscommandant kolonel Burg Valk (RC) zich bij het gezelschap. Zoals gebruikelijk heeft de aanwezigheid van de RA een karakter. Hij eert op dat moment zijn marketentster door het overhandigen van het regimentsboeket. Hierop schenkt de marketentster iedere aanwezige een

regimentsborrel. Na het zingen van het Mineurslied brengen allen een toast uit op het Regiment.

De RC verhaalt zijn inspanning om alsnog een vermelding op het vaandel te verkrijgen voor de krijgsverrichtingen van de Genietroepen in de eerste dagen van W O II. Omdat hij ook werkt aan een vermelding op het vaandel van een recente uitzending kan het enige tijd vergen.

Als gevolg van de sterk aantrekkende economie verlaten vele goede militairen het Regiment door de aantrekkingskracht van goede arbeidsvoorwaarden in het vrije bedrijf. Het baart hem zorgen voor de toekomst van dit bijzondere Regiment en hij hoopt dat verbeterde arbeidsvoorwaarden nieuwe Regimentsleden zal aantrekken en de toekomst rooskleurig mag worden. Daarbij wordt gedacht aan een jong enthousiaste commando ivm innovaties zoals samenwerking met de civiele markt. Het Regiment Genietroepen beheerst de kennis en de civiele markt levert daarbij materiaal en ondersteuning.

Na zijn intro heeft hij de aftredende secretaris Joop den Haan uitbundig bedankt voor zijn inzet, de contacten met het Regiment en de relaties voor het organiseren van o.a. de jaarlijkse herdenking te Dordrecht. De secretaris wordt onderscheiden met de Oorkonde met "Commanders Coin". Joop is door dit huldeblijk overdonderd en in een kort woord verhaalt hij dat het hem mogelijk is gemaakt door de steun binnen een goed samenwerkend bestuur en het vertrouwen van de VOPET-leden. Hij zal dat vertrouwen als goed ambassadeur voor het Regiment blijven uitstralen. Ook zijn vrouw Hanneke mocht uit handen van de voorzitter het boeket met bedankkus ontvangen.

 

De RA had voor Henk Becks nog een zeer aangename verrassing. Henk heeft uit zijn handen een baret met het Pontonniersembleem mogen ontvangen. Hier is Henk maar ook het bestuur content mee, wij treden nu als bestuur als correct geklede Genisten op. Henk zal deze baret met trots dragen.

 

Het grote deel van de organisatie voor deze dag lag in handen van Paul Ruijs die ons op tijd het sein gaf voor de maaltijd. De uitgebreide Indische maaltijd, bereid door de keukenbrigade van Paresto heeft ieder zich goed laten smaken.

 

Een belangrijk vast onderdeel van de reünie is de herdenking bij het VOPET-monument. De door de museummedewerkers (o.a. Henk Becks) gereinigde monumenten stonden er spic & span bij.

Naast de Erewacht heeft wachtmeester Bakker van de Fanfare 'Bereden Wapens' met muziek de herdenking begeleid. Na de inleiding wordt onder leiding van Paul Ruijs de ceremonie aangevangen. De voorzitter leest de namen van de ons dit verslagjaar ontvallen donateur en leden, het zijn:

Mw. A.P. Zaumbrecher - Bruchem, B.E. van de Pol, A. Jetses, M.P.J. de Wit, H. Berkhof.

Na het noemen van iedere naam volgde een slag op de bel. Deze bel heeft ooit aan het wachtgebouw op de Pontonnierskazerne te Keizersveer gehangen. Na sluiting van de kazerne is de bel op verzoek van de vereniging aan ons geschonken. Deze Pontonniersbel wordt ´bewaard´ door de 105Gncie wb op de locatie Hedel. Naast het herdenken van de overleden leden wordt ook stilgestaan bij de militairen die het grootste offer gebracht hebben tijdens uitzending in conflict gebieden.

In het vervolgwoord haalt de voorzitter enkele punten uit het verloop van de Tweede Wereldoorlog in de maand september 1944. Nederland was bezuiden de grote rivieren op deze dag voor een zeer groot deel bevrijd en jaarlijks op 18 september wordt in Eindhoven deze dag nog groots gevierd.

Na het plaatsen van het bloemstuk door de aftredende bestuursleden Cees Franke en Joop den Haan is onder de klanken van het Wilhelmus de Nationale vlag in top gehesen.

Met een dank aan allen van de voorzitter kwam een einde aan de jaarlijkse waardevolle herdenking.

 

Bij terugkomst in de Prinsenzaal is onder het genot van een drankje en hapje nog gezellig nagepraat.

Langzaam nam ieder afscheid van de bekenden en bij het verlaten van de zaal was er voor ieder lid een tasje met een aantal artikelen van het vfonds en de sleutelhanger die voor ons 70 jarig jubileum is geslagen. Daarnaast ontvingen de aanwezige leden een blauwe paraplu voorzien van ons logo.

 

De VOPET kan ook dit jaar mede door de gastvrijheid op de Lunettenkazerne, de inzet van het Regiment Genietroepen, vrijwilligers van het Geniemuseum, de transportgroep, het personeel van de Servicebalie Paresto en onze bestuursleden terugkijken op een geslaagde reünie.

Het bestuur van de Vereniging (Oud) Pontonniers en Torpedisten hecht er aan iedereen die zich voor de reünie op de een of andere wijze heeft ingezet daarvoor hartelijk dank te zeggen.

 

De volgende ledenvergadering en reünie staat gepland op woensdag 26 september 2018.

Ook u bent als lid van de VOPET daarbij van harte uitgenodigd.