Verslag VOPET-reünie 2016

De ledenvergadering en reünie heeft op 21 september op de Lunettenkazerne plaatsgevonden.

Het bestuur heeft dit jaar 46 VOPET-leden en 26 introducés mogen begroeten. Twee leden hebben, na eerdere opgave voor de reünie, wegens gezondheidsredenen hun aanwezigheid moeten afzeggen. Het eerste uur is meteen dankbaar gebruikt om met een bakje koffie even bij te praten en de vriendschapsbanden weer aan te halen.

De vereniging is vereerd met de aanwezigheid van de commandant van 105Gncie wb de majoor
Koen van Dinter en de vice-voorzitter van VVRG de majoor Jan Boot.

Na een korte toespraak waarin ieder wordt verwelkomd gaan de leden naar de Prins Hendrikzaal voor de ledenvergadering. (Notulen van de ledenvergadering zijn separaat opgemaakt). De dames van de leden zijn tijdens de ledenvergadering in de gelegenheid geweest om een leuk prijsje binnen te halen bij een paar spelletjes bingo De bingo wordt al een aantal jaren op voortreffelijke wijze verzorgt door mevrouw Elly van Loon. Zij draagt zorg dat niemand zonder een aardigheidje kan vertrekken. Dhr. Vink is als vertegenwoordiger van het Veteranen Instituut met een assortiment aan spulletjes aanwezig.

De ledenvergadering verliep zeer voorspoedig, vanwege weinig extra aandacht vragende punten.

Hierdoor mochten de leden een kwartiertje op de gang hun wetenswaardigheden uitwisselen.

Op de afgesproken tijd mochten de heren na binnentreden starten met het befaamde borreluurtje en nam de voorzitter de gelegenheid om mevrouw Elly van Loon namens de vereniging bedanken met het overhandigen van de bloemen en welgemeende zoenen. Paul Ruijs heeft het vervolg van de dag en de gang van zaken voor de maaltijd uitgelegd.

Onder geanimeerde gesprekken zijn de consumptiebonnen over de bar uitgewisseld voor een drankje naar keuze. Het sein voor de maaltijd heeft ieder naar de servicebalie getrokken waar de keukenbrigade van Paresto heeft gezorgd voor een uitgebreide rijstmaaltijd. Een rondje in het restaurant was voldoende om te vernemen dat de keukenbrigade er wederom in geslaagd is ons een voortreffelijke maaltijd te serveren.

Een vast onderdeel van de reünie is de herdenking bij het VOPET-monument. Dit jaar onder een mild najaarzonnetje en behaaglijke temperatuur. De 105Gncie wb heeft ook voor deze herdenking de erewacht geleverd. Voor deze betrokkenheid is de vereniging zeer dankbaar. Dit jaar is de muziek verzorgd door dhr. Nico Haneveld, een trompettist van het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie (VFKG).

Namens het Regiment Genietroepen waren de Regimentsadjudant, Commandant 105Gncie wb en vvz VVRG. De Regimentcommandant kon wegens ingelaste werkzaamheden niet aanwezig zijn.

In de openingstoespraak van de voorzitter is speciaal aandacht geschonken aan het aanwezig zijn van

De zoon, dochter met echtgenoot en twee kleindochters van ons overleden lid dhr. Jan Heemskerk.

Daarna zijn door hem de namen van de in het verslagjaar overleden VOPET-leden genoemd. Het zijn: de heren A. Denessen, W. Rook, W. Hydra, J. Heemskerk en J. Fernhout. Na het noemen van iedere naam volgde een slag op de bel. Deze bel heeft ooit aan het wachtgebouw op de Pontonnierskazerne te Keizersveer gehangen. Na sluiting van de kazerne is de bel op verzoek van de vereniging aan ons geschonken. Deze Pontonniersbel wordt ´bewaard´ door de 105Gncie wb op de locatie Hedel.

Naast het herdenken van de overleden leden wordt ook stilgestaan bij de militairen die het grootste offer gebracht hebben tijdens uitzending in conflict gebieden.

In zijn vervolgwoord herinnert de voorzitter ons dat 72 jaar terug op 21 september de stad Eindhoven is bevrijd en de vooruitzichten van algehele bevrijding zijn overschat. Bij ons allen is de strijd rondom de Rijnbrug te Arnhem bekend.

Na het plaatsen van het bloemstuk door dhr. A. Stalpers en het weer in top hijsen van de nationale vlag op de tonen van het Wilhelmus kwam een einde aan de herdenking en de voorzitter bedankt ieder voor de belangstelling

Vele leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om, onder de tonen van nostalgische muziek uit onze jeugdjaren, nog even rustig na te praten en afscheid te nemen van hun vrienden en met een geamuseerd tot ziens de reis naar huis te beginnen.

Op uitnodiging is de familie Heemskerk nog even onze gast geweest voor een drankje en praatje. Zij hebben de herdenking als zeer respectvol ervaren en de uitspraak van een kleindochter is door ons als groot compliment aanvaard. Zij kon zich heel goed voorstellen dat haar opa zich bij ons thuis heeft gevoeld en zag hen als het ware in ons midden.

De VOPET kan ook dit jaar mede door de gastvrijheid op de Lunettenkazerne, de inzet van het Regiment Genietroepen, vrijwilligers van het Geniemuseum, de transportgroep, het personeel van de Servicebalie Paresto en onze bestuursleden terugkijken op een geslaagde reünie.

Het bestuur van de Vereniging (Oud) Pontonniers en Torpedisten hecht er aan iedereen die zich voor de reünie op de een of andere wijze heeft ingezet daarvoor hartelijk dank te zeggen.

De volgende ledenvergadering en reünie staat gepland op woensdag 27 september 2017.

De vereniging zal in 2017 haar zeventig jarige bestaan beleven. Het bestuur zal haar uiterste best doen om de reünie tot een onvergetelijke gebeurtenis voor onze leden te maken.

Ook u bent als lid van de VOPET daarbij van harte uitgenodigd.

 

                                                                                             Sint Pancras, 30 september 2016