BESTUUR

Van links naar rechts, staand: dhr. Paul Ruijs, dhr. Jan Terra, dhr. Cees Franke en dhr. Jacob Huls  (vz); knielend: Dhr. Adrie van Loon, dhr. Joop den Haan (secr) en dhr. Henk Becks (penm).

Helaas heeft Jan Terra zich om gezondheidsredenen moeten terugtrekken.

Het bestuur van de VOPETbestaat uit zeven leden. De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar gekozen. Het bestuur komt vier keer per jaar voor een bestuursvergadering bijeen. De bestuursvergaderingen vinden meestal plaats in het Huis van het Regiment/Geniemuseum te Vught. Het bestuur is aanwezig bij het afsluiten van het Pontonniersexamen en assisteert Neptunus bij de ceremonie waarbij de geslaagden worden gedoopt. Het bestuur is aanwezig te Cuijk tijdens de Vierdaagse festiviteiten. Het bestuur is op verzoek van leden aanwezig bij belangrijke familiefestiviteiten, bezoekt zieke leden en vertegenwoordigt de vereniging bij de uitvaart van leden. Het bestuur organiseert op verzoek van leden, gezamenlijk met hen, bijzondere activiteiten.

VOORZITTER SECRETARS/ VERVANGEND VZ PENNINGMEESTER
  VACANT m.i.v. sept 2017  
Dhr. J. Huls (Jacob) Majoor b.d. beroeps Dhr. J. den Haan (Joop) Dienstplichtig duiker, lichting 64-1 Dhr. H.J.W. Becks (Henk) Voorgaande functies: Hoofd financiën diverse gemeenten. Nu vrijwilliger Geniemuseum.

Zandvliet 45

5282 PD BOXTEL

Om te mailen voorzitter@vopet.nl

tel: 0411 - 68 33 64

 

Penant 25

1834 TK SINT PANCRAS

Om te mailen secretaris@vopet.nl

tel: 072 - 561 40 71

mob: 06 - 1275 9969

Kruiskampsingel 19

5224 KC 's-HERTOGENBOSCH

Om te mailen penningmeester@vopet.nl

073 - 62 11 328 

 

De voorzitter onderhoudt contacten met het Regiment Genietroepen en vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden

Alle meldingen aan de vereniging, zoals: aanmelden, nieuwe leden, verhuizen, opzeggen, jubilea, ziekte en overlijden.

Deze functie wordt VACANT vanaf september 2017.
Kandidaten gaarne aanmelden.

Voor alle financiële zaken. Rekeningnummer bij de RABObank: 39.76.17.534 t.n.v. VOPET. Ten behoeve van onze leden in het buitenland, IBANnummer NL 74 RABO 0397617534, BIC RABONL2U.
     
REDACTEUR ALGEMEEN LID ALGEMEEN LID
VACANT VACANT m.i.v. sept 2017  
De redacteur verzorgt de redactie van het verenigingsblad "De Pontonnier" Dhr. C. Franke (Cees) Res. Luitenant BOT, lichting 54-6 Dhr. P.P.C. Ruijs (Paul) Adj b.d. o.a. hoofd Pontonniers opleidingen en lichte overgang 1965 - 2002
 

Elzendreef 93

2272 CJ VOORBURG

070 - 386 93 45

Molenstraat 2003

5262 EC VUGHT

073 - 888 79 88

  Vertegenwoordiger in het Veteranenplatform Activiteitencommissie en algemene zaken.
     
ALGEMEEN LID    
     
Dhr. A.A. van Loon (Adrie) Dienstplichtig korporaal schipper, lichting 61 - 5    

Schuitevaart 29

4731 LH OUDENBOSCH

tel: 0165 - 321 595

   
2e Vertegenwoordiger in het Veteranen Platform, ziekenbezoek en algemene zaken.