BESTUUR

Van links naar rechts: dhr. Paul Ruijs, dhr. Jacob Huls  (vz/secr); dhr. Henk Becks (penm) en Ad van Loon.

 

Het bestuur van de VOPETbestaat momenteel uit vier leden. De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar gekozen. Het bestuur komt vier keer per jaar voor een bestuursvergadering bijeen. De bestuursvergaderingen vinden plaats bij 105 Geniecompagnie Waterbouw aan het Engelense Gat. Dit is tenslotte onze moedereenheid. Het bestuur is aanwezig bij het afsluiten van het Pontonniersexamen en assisteert Neptunus bij de ceremonie waarbij de geslaagden worden gedoopt. Het bestuur is aanwezig te Cuijk tijdens de Vierdaagse festiviteiten. Het bestuur is op verzoek van leden aanwezig bij belangrijke familiefestiviteiten, bezoekt zieke leden en vertegenwoordigt de vereniging bij de uitvaart van leden. Het bestuur organiseert op verzoek van leden, gezamenlijk met hen, bijzondere activiteiten.

VOORZITTER / SECRETARIS SECRETARIS/
VERVANGEND VZ
PENNINGMEESTER
  VACANT  
Dhr. J.A. Huls (Jacob) Majoor b.d. beroeps Zie Voorzitter Dhr. H.J.W. Becks (Henk) Voorgaande functies: Hoofd financiën diverse gemeenten. Nu vrijwilliger Geniemuseum.

Zandvliet 45

5282 PD BOXTEL

Om te mailen voorzitter@vopet.nl

tel: 0411 - 68 33 64

 

 

 

 

 

 

Kruiskampsingel 19

5224 KC 's-HERTOGENBOSCH

Om te mailen penningmeester@vopet.nl

073 - 62 11 328 

 

De voorzitter onderhoudt contacten met het Regiment Genietroepen en vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden

Alle meldingen aan de vereniging, zoals: aanmelden, nieuwe leden, verhuizen, opzeggen, jubilea, ziekte en overlijden.

Deze functie is VACANT .
Kandidaten gaarne aanmelden.

Voor alle financiële zaken. Rekeningnummer bij de RABObank: 39.76.17.534 t.n.v. VOPET. Ten behoeve van onze leden in het buitenland, IBANnummer NL 74 RABO 0397617534, BIC RABONL2U.
     
REDACTEUR ALGEMEEN LID ALGEMEEN LID
VACANT VACANT  
    Dhr. P.P.C. Ruijs (Paul) Adj b.d. o.a. hoofd Pontonniers opleidingen en lichte overgang 1965 - 2002
 

 

 

 

Molenstraat 2003

5262 EC VUGHT

073 - 888 79 88

De redacteur verzorgt de redactie van het verenigingsblad "De Pontonnier"

Deze functie is VACANT.
Kandidaten gaarne aanmelden

Vertegenwoordiger in het Veteranenplatform

Deze functie is VACANT .
Kandidaten gaarne aanmelden

Activiteitencommissie en algemene zaken.
     
ALGEMEEN LID    
     
Dhr. A.A. van Loon (Adrie) Dienstplichtig korporaal schipper, lichting 61 - 5    

Schuitevaart 29

4731 LH OUDENBOSCH

tel: 0165 - 321 595

   
2e Vertegenwoordiger in het Veteranen Platform, ziekenbezoek en algemene zaken.