Privacy

Privacy verklaring
Afgegeven voor het Regiment Genietroepen en onderliggende verenigingen / eenheden:

Vereniging Officieren Genie (VOG), Vereniging Genie Onderofficieren (VGOO), Vereniging (Oud) Pontonniers en Torpedisten (VOPET), vereniging Veteranen Regiment Genietroepen (VVRG), Vrijwillig Fanfarekorps der Genie (VFKG), Geniemuseum, de geniecompagnie van de 11 Luchtmobiele Brigade (11 Gncie AASLT) en de Business Club Genie.

Datum: 18 mrt 2024
Versie: 1.3

Het regiment genietroepen en haar onderliggende verenigingen / eenheden geven middels deze verklaring een duidelijke richting aan uw privacy en laten zien dat zij uw privacy waarborgen, beschermen en handhaven. Dit beleid is van toepassing op de ledenadministratie,  de websites en app van het regiment en genoemde verenigingen / eenheden.

1. Welke gegevens worden verwerkt en waarom:

1.1. Wanneer u zich aanmeld als lid vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken.

 • Naam, adres, woonplaats, e-mail, geboortedatum, telefoonnummer en geslacht,  Deze gegevens hebben we nodig om u te kunnen identificeren en met u te communiceren, denkt u hierbij aan de nieuwsbrieven, uitnodigingen en voor het opsturen van de diverse magazines naar uw huisadres.
 • Militaire of burgerrangop basis van deze informatie brengen wij u onder de aandacht bij de onderliggende verenigingen (Officieren- of onderofficieren vereniging (VOG of VGOO));
 • Veteranen status, heeft u de veteranenstatus? Deze informatie wordt gebruikt om u als lid onder de aandacht te brengen bij de Veteranenvereniging van de Genie (VVRG).

1.2. Wanneer uw lidmaatschap is verwerkt ontvangt u van ons een gebruikersnaam en wachtwoord en kunt u inloggen op onze website en app. Daarna kunt u bij het ledengedeelte de onderstaande gegevens invoeren / aanpassen:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mail, geboortedatum, telefoonnummer en geslacht;
 • Militaire of burgerrang
 • Veteranen status;
 • Uitzendgegevens. Wanneer u uitzendingen heeft genoten dan kunt u deze kenbaar maken. Van elke uitzending kunt u de periode, de functie die u tijdens de uitzending bekleedde en de formerende eenheid invoeren. Deze informatie wordt gebruikt voor de organisatie van reünies en lotgenotencontact;
 • Eenheden.  Als lid heeft u de mogelijkheid om de genie-eenheden waarbij u gediend heeft in te voeren, naast de naam van de genie-eenheid kan ook de periode worden ingevoerd. Met deze  informatie kunnen wij u ten dienste zijn bij het organiseren van reünies;
 • Status Actieve dienst. Bent u ja of nee in actieve dienst. We zijn graag op de hoogte van de deze informatie omdat de twee categorieën in de communicatie soms een verschillende benaderingswijze kennen;
 • Datum in dienst en datum uit dienst. Deze twee datums worden gebruikt om te kunnen vaststellen of en wanneer iemand in aanmerking komt voor de regimentsherinneringsspeld.
 • Peoplesoft-nummer en/of registratienummer. Als lid heeft u de mogelijkheid uw Peoplesoft-nummer en/of registratienummer in te voeren. Deze informatie wordt gebruikt om u als  lid uniek te kunnen identificeren. Daarnaast kunnen deze nummers, wanneer u de veteranenstatus heeft,  worden gebruikt voor de gegevensuitwisseling met de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

1.3. Wanneer u als lid van ons regiment staat geregistreerd dan worden de onderstaande gegevens, in een voorkomend geval, door de regimentsadministratie / ledenadministratie,  voor u verwerkt.

 • Heeft u als lid een regimentswaardering ontvangen dan wordt dit geregistreerd. Deze informatie wordt gebruikt om u als gedecoreerde bij speciale gelegenheden uit te kunnen nodigen / specifiek te kunnen benaderen;
 • Heeft u de Regimentsfunctie van  “Regimentscommandant (RC)” of “Regimentsadjudant (RA)” bekleedt dan wordt de functie en de periode geregistreerd. Deze informatie wordt gebruikt om u als functionaris bij gelegenheden uit te kunnen nodigen / specifiek te kunnen benaderen;
 • Lidmaatschap Genie-verenigingen en eenheden, voor u als lid wordt bijgehouden bij welke Genie-verenigingen en eenheden u aangesloten bent, bij inschrijving bent u standaard lid van het regiment.

1.4.  Wanneer u zich aanmeld als vrijwilliger vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken.

 • Naam, adres, woonplaats, e-mail, geboortedatum.  Deze gegevens hebben we nodig om u te kunnen identificeren en met u te communiceren, denkt u hierbij aan de nieuwsbrieven, uitnodigingen en voor het opsturen van de diverse magazines naar uw huisadres.
 • Bankgegevens. T.b.v. uw  declaraties en vergoedingen als vrijwilliger;
 • Documentnummer identiteitsbewijs. Voor het aanvragen uw defensiepas (toegangsbewijs defensie);
 • Gegevens relatie(s). I.v.m. bij noodgeval.

1.5. Bent u  nabestaande van een gesneuveld of overleden regimentslid dan worden (enkel na uw toestemming)  de volgende gegevens van u verwerkt en/of  door u verstrekt en verwerkt:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mail. Voor de identificatie van en de communicatie  met de persoon;
 • Naam overleden regimentslid.

2. bewaartermijnen

Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk, zodra het doel van verzamelen / bewaren is komen te vervallen dan worden al uw persoonsgegevens verwijderd.

Van regimentsleden die in bezit zijn / waren van een regimentswaardering en/of een regimentsfunctie vervullen / vervulden worden ( na toestemming van betrokkene of nabestaande(n)) t.b.v. de historie van het regiment en opname in de “Hall of fame” de onderstaande gegevens bewaard.

 • Naam, rang en geboortedatum, voor de identificatie van het ex-lid;
 • Regimentswaarderingen en / of regimentsfunctie.

Van regimentsleden die in bezit zijn / waren van de veteranen status worden t.b.v. de historie van het regiment de onderstaande gegevens geanonimiseerd bewaard:  

 • Veteranenstatus;
 • Uitzendgegevens.

3. Uw gegevens inzien,  aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen, het zijn tenslotte uw gegevens. Zoals u bij punt 1.2 kunt lezen kunt u de meeste gegevens zelf invoeren / aanpassen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u indienen bij de regimentsadministratie.  De regimentsadministratie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

3. Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden.

 • Onze websites en app worden gehost door Genkgo BV, een partner waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten en welke veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Deze  beveiligingsmaatregelen neemt Genkgo BV om onze websites en uw persoonlijke gegevens te beschermen.
 • Wat doen we nog meer om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen:
  • Binnen het regiment en de onderliggende verenigingen / eenheden hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot uw persoonlijke gegevens;
  • Deze geautoriseerde personen zijn allen geïnstrueerd op het gebied van de AVG en de te nemen veiligheidsmaatregelen;
  • Geautoriseerde personen hebben altijd een geheimhoudingsverklaring ondertekend;
  • Uw persoonlijke gegevens zijn altijd opgeslagen achter de beveiliging van een gebruikersnaam en wachtwoord met twee factor authenticatie;
  • Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt op computers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren;
  • Papieren documenten waarop de persoonlijke gegevens staan hebben wij achter slot en grendel opgeslagen;
  • Wij verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU;
  • Wij verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

4. Persoonsgegevens minderjarigen

Wij verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze  websites  wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar de server teruggestuurd worden.

Wij maken op onze  websites gebruik van een functionele  cookie  voor het inloggen en een analytische cookie voor de bezoekersstatistieken. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy, daarom wordt geen toestemming voor het gebruik van cookies aan u gevraagd bij het bezoeken van onze websites.

6. Abonnement nieuwsbrieven

Heeft u een abonnement op onze e-mail nieuwsbrief en of sms-nieuwsbrief dan kunt u dit wijzigen bij uw profiel.  In elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt heeft u de mogelijkheid om u af te melden, u ontvangt daarna geen nieuwsbrieven meer van ons.

7.  Klachten

Wij wijzen u er op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die helemaal geen betrekking meer hebben op individuen. Er mogen bij anonimisering dus géén aanvullende gegevens beschikbaar zijn op basis waarvan iemand alsnog een koppeling kan maken met een specifiek persoon.