Bijzonder appèl 105 Waterbouwcie

Bijzonder appèl 105 Waterbouwcie

Henk Becks
17 december 2021

Op woensdag 16 december is in de namiddag een bijzonder appel gehouden aan het Engelense Gat. Sommige militairen kregen een tevredenheidsbetuiging; een tweetal medewerkers werd bevorderd, waarbij de nieuwe strepen werden nagemaakt en afgespoeld, terwijl de bevorderden het pontonnierslied mochten zingen. De commandant majoor Wietse Tjeerdsma had het bestuur van de VOPET uitgenodigd om bij de diploma-uitreiking te zijn voor degenen, die geslaagd waren voor hun pontonniersexamen. Het bestuur heeft die uitnodiging graag aanvaard. (foto's Joop den Haan).