Postume onderscheiding voor Michiel Vrolijk

Postume onderscheiding voor Michiel Vrolijk

Henk Becks
04 oktober 2021

Afgelopen vrijdag is de heer Michiel Vrolijk postuum onderscheiden met het Mobilisatie-Oorlogskruis. De heer Vrolijk gaf op 25 augustus 1939 gehoor aan de voormobilisatie van het Nederlandse leger. Als dienstplichtig militair, afkomstig van lichting 1926 diende hij bij de 1e Depot Compagnie Pontonniers en de 2e Depot Compagnie Pontonniers te Dordrecht. Op 12 april 1940 werd hij overgeplaatst naar de Pontonafdeling Hoofdkwartier Veldleger (P.A. H.K.V.).