Op 13 juni 2017 bestaat de VOPET 70 jaar

Op 13 juni 2017 bestaat de VOPET 70 jaar

03 februari 2017

Koning Willem I der Nederlanden bepaalde bij Koninklijk Besluit dat de kompagnie Pontonniers van het Bataillon Mineurs en Sappeurs werd afgescheiden ........

........ en met ingang van 1 januari 1822 onderdeel uitmaakte van het korps Artillerie.

Op 31 juli 1866 keerde het Korps Pontonniers, na bijn a 25 jaren te Zutphen in garnizoen te hebben gelegen, naar zijn aloude standplaats Dordrecht terug. De vredessterkte der pontonniers in 1866 zal plm. 150 hoofden hebben bedragen (staf en 1 compagnie).

In het jaar 1883 werd de Benthienkazerne in gebruik genomen.

1992 werd de honderdjarige indeling van de pontonniers bij het wapen der Artillerie op feestelijke wijze gevierd. In het zelfde jaar werden de korpsen Pontonniers en Torpedisten tot één korps verenigd, doch zij bleven i hun eigen garnizoenen.

Vanaf 1927 hoort het Korps Pontonniers en Torpedisten niet meer tot de Artillerie. Het is ingedeeld bij het wapen der Genie. Tot 1940 herinnert de rode uitmonstering er nog wel aan dat het korps tot het "zware wapen" heeft behoord.

Er is een brief van 13 juni 1947 met daarin de mededeling dat gevormd is het " Comité Oud Strijders Pontonniers en Torpedisten", de brief was nodig om een eigen postrekening aan te vragen.

Nr 1 van het verenigingsblad zag het levenslicht in mei 1948.

In september 1965 sluit de Benthienkazerne.

Het bestuur roept op 7 mei 1966 op tot bijwoning van de 20e herdenkingsbijeenkomst op zaterdag te Dordrecht.

25 maart 1972 werd het 150 jarig bestaan van de Pontonniers op de Lunettenkazerne herdacht.

Op 9 mei 1987 vindt de herdenking plaats van het veertig jarig bestaan van de Oudstrijdersorganisatie te Dordrecht.

14 nov 1997 verschijnt het laatste mededelingenblad, nr. 152.

Het Korps Pontonniers en Torpedisten en "Keizersveer" gaan samen, zodat per 1 jan 1998 ontstaat de Vereniging Oud Pontonniers en Torpedisten 

Op 16 oktober 2014 worden Statuten en Huishoudelijk Reglement van  de Vereniging (Oud) Pontonniers en Torpedisten (VOPET) opnieuw uitgebracht.

Op 7 mei 2016 organiseerde de VOPET de 70e herdenking te Dordrecht.

Op 13 juni 2017 bestaat de VOPET 70 jaren.